ივანე ჯავახიშვილი, საქართველოს საზღვები ისტორიულად და თანამედროვე თვალსაზრისით განხილული, ტფილისი, სახელმწიფო სტამბა, 1919 წ.